Disney Village Interne Regler

Velkommen til Disney Village og Disney-parkernes esplanade
Af hensyn til din komfort og sikkerhed beder vi dig overholde følgende regler:
Disney Village (herunder, men ikke begrænset til Disney-parkernes esplanade, adgangsvejene rundt om Disney-søen, butikkerne, restauranterne og andre rekreative steder) er privat ejendom. For at garantere et trygt og rart miljø begrænser vi adgangen til Disney Village til personer, som overholder de regler, der er indeholdt i dette interne reglement. Visse forlystelser i Disney Village har yderligere regler. Vi opfordrer dig til også at læse og overholde disse regler.
1. Adgang til Disney Village
Euro Disney Associés S.C.A. forbeholder sig ret til af sikkerhedsmæssige grunde at undersøge dit tøj, din frakke og dine personlige ejendele visuelt eller ved hjælp af særligt udstyr ved indgangen og inde i Disney Village. Hvis du afviser at lade dig undersøge, forbeholder Euro Disney Associés S.C.A. sig retten til at forbyde dig adgang til Disney Village.

Bemærk venligst, at det er forbudt at medbringe følgende i Disney Village:
- ulovlige stoffer, farlige stoffer, alkoholiske drikke, glasflasker eller farlige genstande (især våben af enhver art, offensive som defensive, uanset kategori) og enhver type genstand eller legetøj, som ligner skydevåben (f.eks. laserpistol eller vandpistol), og som kan være til fare for de besøgende,
- genstande, som kan forstyrre freden for de besøgende (vuvuzelaer, megafoner, båthorn mv.),
- hobbygenstande som droner eller andet fjern- eller radiostyret legetøj,
- enhver genstand, som Euro Disney Associés S.C.A. måtte finde upassende eller forstyrrende.

Korrekt påklædning kræves. Under alle omstændigheder skal du altid være fuldt påklædt (overdel, underdel og sko).

Vi forbeholder os også ret til efter eget skøn og til hver en tid at nægte personer adgang eller at gelejde dem ud af Disney Village igen, hvis de er iført beklædning, sminke eller tatoveringer, som bl.a. kunne virke skræmmende eller stødende på børn og familiepublikummet, og som Euro Disney Associés S.C.A. måtte opfatte som upassende, eller som kunne tilskynde til interaktion med andre besøgende eller forstyrre disse, ved at personen giver sig ud for at være en udklædt Disney-figur. Det er forbudt at bære beklædningsgenstande, der slæber hen ad jorden. Det er ligeledes forbudt at bære tilbehør, der er til fare for sikkerheden (kapper, knipler osv.). Af hensyn til sikkerheden er kostumer og masker, der dækker ansigtet helt, forbudt for besøgende på 12 år og derover (undtagen af medicinske grunde). Når børn under 12 år har maske på, skal den give barnet frit udsyn til alle sider og andre mennesker frit udsyn til barnets øjne.

Ved private særarrangementer kan der gælde særlige regler, og vi beder dig gøre dig bekendt med dem på skilte og medier, der omhandler disse arrangementer.

Børn under 12 år skal være ledsaget af en forælder eller ansvarlig voksen for at kunne få adgang til Disney Village. Uanset alderen er mindreårige deres forældres eller værgers ansvar, og forældre/værge har erstatningsansvar, hvis den mindreårige forvolder skade.

Der er ikke adgang for dyr med undtagelse af førerhunde og servicehunde. Disse skal føres i snor og forblive i ejerens varetægt.

Det er strengt nødvendigt at holde steder og forlystelser, der er indrettet til de besøgendes fornøjelse og komfort, rene og pæne. Det er ikke tilladt i Disney Village at indtage fælles måltider, hvis dette indebærer særlige elementer (køletasker, borde osv.). Mellem parkeringsområdet og indgangen til parkerne findes et picnic-område, man kan benytte.

Det er forbudt for de besøgende at udøve tiggeri, salg og/eller udveksling af varer og/eller ydelser i Disney Village.

De erhvervsdrivende forbeholder sig retten til uden varsel og af bestemte grunde (f.eks. sæsonpræg eller reparation) at lukke forestillinger, restauranter, butikker eller forlystelser.
2. Sikkerhed for personer og genstande
Alkoholindtagelse er underlagt regler. Det er kun tilladt at indtage alkoholiske drikke, som sælges i barer og restauranter inde i Disney Village.

Ved ethvert tilfælde af tyveri, forstyrrelse af den offentlige orden, verbal og fysisk vold, stødende ytringer, svindel, bedrageri, beruselse, dårlig opførsel, ondskabsfuldhed, manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter, racisme, diskrimination eller ethvert element, der kan udgøre en straffelovsovertrædelse, kan Euro Disney Associés S.C.A. vælge at gribe ind og træffe de forholdsregler, der forekommer nødvendige, f.eks. tilkalde politiet, indgive en klage eller gelejde de besøgende ud af Disney Village uden kompensation, refundering eller klagemulighed.

Det er forbudt at bevæge sig rundt på hensynsløs vis i løb eller på rulleskøjter, cykel eller legetøjskøretøjer, motoriserede eller ej, medmindre Euro Disney Associés S.C.A. udtrykkeligt har givet dispensation, eller hvis man kan godtgøre en medicinsk begrundelse.

Det er forbudt med vilje at hindre andres adgang eller frie bevægelighed og at hindre sikkerhedsanordninger i at fungere korrekt.

Euro Disney Associés S.C.A. påtager sig ikke erstatningsansvar for tyveri, tab eller skade på personlige ejendele i Disney Village og forbeholder sig ret til at tage sig af glemte sager på relevant vis i samarbejde med de kompetente myndigheder. Euro Disney Associés S.C.A. er også fritaget for ethvert ansvar i tilfælde af force majeure, som måtte afstedkomme evakuering af Disney Village.

Foto- og videomateriale optaget af en besøgende i Disney Village vil kun kunne bruges til strengt personlige og ikke kommercielle formål, medmindre Euro Disney Associés S.C.A. på forhånd har givet skriftlig og udtrykkelig tilladelse.

Medmindre Euro Disney Associés S.C.A. udtrykkeligt har givet dispensation, vil enhver, der ikke overholder reglerne i dette interne reglement, kunne blive vist ud af Disney Village.

Dette interne reglement kan ændres, og det kan gennemses på websiden www.disneylandparis.com. Læs reglerne igennem før hvert besøg i Disney Village.

Læs også de særlige interne regler for Disneyland-parken og Walt Disney Studios-parken.
Dette område bliver videoovervåget af Euro Disney Associés S.C.A. Denne videoovervågning er installeret af hensyn til personers og genstandes sikkerhed. Euro Disney Associés S.C.A. har ansvaret for driften af overvågningssystemet i overensstemmelse med gældende love og regler.

Artikel 10 i lov 95-73 af 21. januar 1995, ændret ved lov 2006-64 af 23. januar 2006. Dekret 96-926 af 17. oktober 1996, ændret ved dekret 2006-929 af 28. juli 2006. Information og adgang til optagelserne indhentes hos chefen for afdelingen SURETE PREVENTION & SECOURS, på tlf.: 01.64.74.40.00.