Juridisk information og betingelser for webside

LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER DENNE WEBSIDE
Brugen af dette websted er underlagt din accept af at overholde betingelserne for brug. Hvis du ikke accepterer de nedenfor anførte vilkår, skal du ikke bruge dette websted.
JURIDISK INFORMATION
Dette websted ejes og drives af Euro Disney Associés S.C.A., et selskab registreret i henhold til lovgivningen i Frankrig under nummer 397 471 822 (SIREN) i handelsregisteret i Meaux med registreret hovedsæde på 1, rue de la Galmy - 77700 Chessy, Frankrig og med en aktiekapital på 1 203 699 718,90€ - Momsnummer/VAT: FR 07 397 471 822, telefon: 0033164744000; email address : webmaster@disneylandparis.com Chefredaktør: Yasmin Kouchouk.

Webstedet hostes af DIMG: 500 South Buena Vista Street ; 91521 Burbank, CA, USA. Kontakt gæstetjenesten på (877) 466-6669.
BEGRÆNSNINGER FOR BRUGEN AF DOKUMENTER
Intet dokument, som udgår fra Disneyland® Paris' websted, og som ejes, administreres, tildeles eller kontrolleres af Disneyland® Paris, må på nogen måde kopieres, reproduceres, genudgives, downloades, udgives, overføres eller distribueres undtagen ved følgende betingelser: en kopi af disse dokumenter kan downloades på en mikrocomputer til din personlige brug til ikke-kommercielle formål på betingelse af, at du ikke ændrer oplysningerne heri, og at du bevarer alle ophavsrettigheder og andre formuleringer vedrørende ejendomsret intakt. Ændring af disse dokumenter eller deres anvendelse til andre formål udgør en overtrædelse af ophavsretten tilhørende Disney Enterprises, Inc. (vores licensgiver) og koncernens øvrige ejendomsrettigheder. I henhold til denne aftale er brugen af disse dokumenter på et andet websted eller på noget andet computernetværk forbudt.
INDSENDELSE AF IDEER
Virksomheden Disneyland® Paris er altid glade for at modtage vurderinger og kommentarer fra folk, der bruger vores produkter, herunder de tjenester, som Disneyland® Paris stiller til rådighed på sit websted. Men på grund af vores interne politikker kan vi ikke acceptere eller undersøge andre kreative idéer, forslag eller dokumenter, end hvad der anmodes af virksomheden selv. Vi håber, at du vil forstå formålet med denne politik, som er udformet til at forhindre eventuelle fremtidige misforståelser eller problemer, der måtte opstå, hvis projekter udviklet af Disneyland® Paris' medarbejdere udviser en lighed med kreativt arbejde, der stammer fra tredjepart. Vi beklager derfor, at vi må bede dig om aldrig at sende os originale eller kreative dokumenter, såsom historier eller ideer til figurer, spillekoncepter eller alle andre former for originalt kunstnerisk arbejde. Selvom vi sætter pris på din interesse for vores ydelser og produkter, vil vi bede dig om at holde dine kommentarer så korte som muligt og ikke sende os kreative dokumenter, forslag eller ideer. Du gøres hermed opmærksom på, at eventuelle forslag, ideer, kommentarer, tegninger eller andre dokumenter af kreativ karakter (i det følgende samlet benævnt "Information"), der er adresseret til Disneyland® Paris, på trods af dennes anmodning om det modsatte, lovligt bliver Disneyland® Paris' ejendom, herunder alle globale rettigheder til brug, reproduktion, repræsentation og tilpasning i medier af enhver art til salgsfremmende eller kommercielle formål, og at ingen kompensation vil blive udbetalt vedrørende dette. Intet af sådan information giver anledning til noget krav om, at Disneyland® Paris skulle have tavshedspligt, og vores virksomhed kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for brug eller offentliggørelse af sådanne oplysninger.
INTELLEKTUEL EJENDOM
Varemærker, logoer og tegninger på dette websted ejes af Disney Enterprises, Inc. Deres offentliggørelse kan under ingen omstændigheder fortolkes som en tildeling af licens eller ret til at bruge nogen af de nævnte varemærker og karakteristiske elementer, der er beskyttet af ophavsret. Enhver sådan anvendelse ville være en overtrædelse.
ORGANISATION AF TJENESTEYDELSER, SOM SÆLGES PÅ DENNE WEBSIDE
Tjenester, som sælges på dette websted (pakketilbud og billetter) organiseres af Euro Disney Vacances S.A.S med en aktiekapital på 152.450 euro, som er registreret under nummer 383 850 278 i det franske handelsregister i Meaux og under nummer IM077100030 hos den franske rejse- og ferieselskabsregistreringsdatabase, og som har sin finansielle garanti som APS, 15 avenue Carnot, 75017 Paris, Frankrig, og som erhvervsansvarsforsikring tegnet hos AXA Corporate Solutions Assurance, 4 rue Jules Lefebvre, 75009 Paris, Frankrig.
OMFANG AF FORPLIGTELSER HOS Disneyland® Paris
Dette websted kontrolleres og drives af Disneyland® Paris fra dets kontorer i Chessy, Marne La Vallée. Alle oplysninger, som stilles til rådighed på dette websted, gives uden garanti. Dokumenterne på dette websted er udformet udelukkende for at tilvejebringe oplysninger om og præsentere aktiviteter i Disneyland® Paris. Bemærk: nogle af oplysningerne på webstedet kan være forkerte, og Disneyland® Paris kan ikke give nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for webstedets indhold. Disneyland® Paris forbeholder sig ret til at ændre disse oplysninger når som helst og især ved opdatering af webstedet. Disneyland® Paris kan heller ikke garantere, at dokumenterne på webstedet er i overensstemmelse med din lokale lovgivning, hvis du har valgt at opnå adgang til webstedet fra en anden global region.
ANSVAR
Du er selv ansvarlig for brugen af de oplysninger, som stilles til rådighed for dig. Du er forpligtet til ikke at overføre nogen oplysninger til webstedet, der kan involvere tredjepart eller strafferetligt ansvar, og du forpligter dig til via dette websted ikke at videregive oplysninger, der er ulovlige, og som kan forårsage et brud på freden, være æreskrænkende, osv. Efter at have fuldt ud undersøgt karakteren af Disneyland® Paris' websted, kan du ikke holde Disneyland® Paris ansvarlig for brugen af oplysningerne på webstedet eller selve webstedet. Disneyland® Paris kan derfor ikke holdes ansvarlige for eventuelle direkte eller indirekte skader som følge af brug af webstedet eller umuligheden af at bruge webstedet.
Herudover giver Disneyland® Paris ikke nogen garanti, hverken specifik eller implicit, og udelukker i særdeleshed enhver garanti for tilgængeligheden og overensstemmelsen af funktionerne på webstedet eller webstedets evne til at opfylde de krav eller forventninger, brugeren måtte have. Disneyland® Paris garanterer ikke, at de funktioner, der er indeholdt i disse dokumenter, vil blive leveret uden afbrydelser eller fejl, eller at fejl vil blive rettet, eller at webstedet eller serveren, som gør dem tilgængelige, er fri for virus eller andre farlige elementer. De fulde omkostninger ved reparation eller rettelse vil tilfalde dig (og ikke Disneyland® Paris).
Under alle omstændigheder kan det samlede finansielle ansvar, som Disneyland® Paris måtte have over for dig for alle skader, du måtte have lidt, ikke overstige den pris, du har betalt for at få adgang til webstedet. Ingen oplysninger med et hyperlink til andre websteder kontrolleres af Disneyland® Paris, som derfor ikke kan holdes ansvarlig for indholdet.
DIVERSE
Dette websted overholder fransk lovgivning, og Disneyland® Paris kan under ingen omstændigheder sikre overholdelse af din egen lokale lovgivning, hvis du har adgang til webstedet fra en anden global region.
© Disney. Alle rettigheder forbeholdes.