ORDENSREGLEMENT FOR HOTELLERNE DISNEYLAND PARIS®

Velkommen til Hôtels Disneyland Paris®.
Af sikkerhedsmæssige grunde og for at sikre dig et behageligt ophold på vore hoteller beder vi dig overholde følgende regler:
1. ADGANG TIL HOTELLERNE
1.1. Adgangskontrol: Euro Disney Associés S.C.A. forbeholder sig, af sikkerhedsmæssige grunde, ret til at gennemse tøj, jakker og dine personlige ejendele ved indgangen til hotellerne og på hotelområdet enten visuelt eller med specialudstyr. Hvis du nægter at lade dine ejendele gennemse, forbeholder Euro Disney Associés S.C.A sig retten til at forbyde dig adgang til hotellerne.

Du bedes bemærke, at det er forbudt at medbringe følgende på hotellerne:
  • Farlige illegale stoffer, alkoholholdige drikkevarer, glasflasker, farlige genstande, (blandt andet alle slags angrebs- og forsvarsvåben), der kan bringe parkens gæster i fare. Dette gælder også for genstande eller legetøj, der ligner skydevåben (f.eks. laserpistoler, vandpistoler, o.a.).
  • Genstande, der kan forstyrre gæsternes fred (vuvuzelaer, megafoner, horn m.m.).
  • Genstande til fritidsaktiviteter såsom droner og andet fjern- eller radiostyret legetøj.
  • Alle genstande, som Euro Disney Associés S.C.A. måtte anse for uegnede eller forstyrrende.
1.2. Rulleskøjter, løbehjul m.m.: Det er ikke tilladt at færdes på rulleskøjter, cykel, løbehjul eller andet tilsvarende befordringsmiddel til fritidsbrug med eller uden motor. Det gælder både ved ankomst til hotellet og på hotellets område. På Disney’s Davy Crockett Ranch, tolereres disse befordringsmidler på udeområder under forudsætning af, at der køres fornuftigt og ufarligt.

1.3. Påklædning: Passende påklædning er krævet på alle tider, ligesom det er nødvendigt med passende fodtøj. Visse af vore restauranter kan have krav til påklædning svarende til deres stil. Vi henviser dig til vores hjemmeside eller anbefaler dig at undersøge dette, når du reserverer bord.

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn og til enhver tid at nægte personer adgang til hotellet eller at ledsage dem uden for hotellets område, hvis disse personer er klædt på en måde, der kan invitere til interaktion med andre gæster eller gøre dem usikre ved at give sig ud for udklædte figurer. Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt at bruge klæder der dækker hele ansigtet, undtagen af medicinske årsager. Brug af kostumer og masker er ikke tilladt for besøgende fra 12 år og derover (undtagen af medicinske årsager). Når børn under denne alder bruger sådanne masker, skal disse helt tiden tillade et frit udsyn i hele synsfeltet, og barnets øjne skal kunne ses i helhed.

Børn kan nægtes adgang til enkelte hoteller på grund af manglende overholdelse af påklædningskravene.

Ved specielle private begivenheder kan særlige regler være gældende. Du kan få flere oplysninger herom i det materiale, der bliver lavet ved sådanne begivenheder.

1.4. Mindreårige: Mindreårige under 18 år skal være ledsaget af en forælder eller en ansvarlig voksen. Hvis der ikke er en forælder eller en ansvarlig voksen til stede, kan en mindreårig på 15 år eller derover opholde sig på hotellet, såfremt han eller hun kan fremvise en tilladelse, underskrevet af den, der har forældremyndingheden.

Børn under 12 år skal være under konstant opsyn. Børn under 18 år er under forældrenes eller anden voksen persons ansvar. Disse er derfor ansvarlige for eventuelle skader forårsaget af den mindreårige.

1.5. Dyr: Kun førerdyr kan få adgang til hotellerne. De skal holdes i snor og til stadighed være under ejerens opsyn.

1.6. Lovpligtig anmeldelsesblanket (Fiche individuelle de police): I henhold til artikel R. 611-42 i lov om indrejse og ophold samt ret til asyl for ikke-franske statsborgere, skal alle gæster fra 15 år og derover udfylde en anmeldelsesblanket ved ankomst til hotellet.

1.7. Adgang til værelserne: Værelserne er disponible fra kl. 15.00 på ankomstdagen og skal forlades kl. 11.00 på afrejsedagen.
(med undtagelse af Disney’s Davy Crockett Ranch, hvor værelserne er disponible fra kl. 16.00).
2. SIKKERHEDS- OG HYGIEJNEFORANSTALTNINGER
2.1. Maksimal belægning af værelserne: Værelserne er indrettet til et defineret maksimalt antal personer. Af sikkerhedshensyn er det forbudt at lade flere personer end opgivet ved indskrivning bebo værelserne.

2.2. Publikums adfærd : Tyveri, brud på lov og orden, mundtlige og fysiske overgreb, krænkende bemærkninger, svindel, fuldskab, dårlig opførsel, ondskabsfuldhed, manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne og ordensreglementet, racisme o.s.v. kan føre til, at Euro Disney Associés S.C.A. må gribe ind og tage de fornødne forholdsregler ved enten at tilkalde politi, foretage en anmeldelse eller bortvise den pågældende gæst fra hotellets område uden kompensation, refusion eller anden form for erstatning.

Euro Disney Associés S.C.A. forbeholder sig desuden skønsmæssigt ret til at forbyde enhver person adgang eller ophold, hvis dennes opførsel er til fare for hans eller hendes egen, de andre gæsters eller stedets sikkerhed.

Af hensyn til alles sikkerhed, anmoder vi om at færdselsloven og fartbegrænsninger på hotellets område overholdes (vist med skiltning ved indkørsel til det enkelte hotel). Vi forlanger også, at bus- og handicapparkeringspladser respekteres.

Af sikkerhedsmæssige grunde er det forbudt at færdes eller løbe hensynsløst og uden omtanke og dermed bevidst at hindre adgang eller fri bevægelighed for andre eller forhindre, at sikkerhedssystemer fungerer efter hensigten.

For at sikre sikkerheden for alle vores besøgende skal personalet have adgang til hvert værelse en gang om dagen

Du bedes bevare stedet rent og tage hensyn til de anlæg, der er indrettet til gæsternes adspredelse og velvære.

2.3. Indtagelse af alkohol: Der er regler om indtagelse af alkohol. Kun alkoholiske drikke, der sælges i hotellets barer og restauranter er tillad, og disse skal indtages på stedet.

2.4. Evakuering af hotellet: Direktionen forbeholder sig ret til, af sikkerhedsmæssige grunde eller på grund af tvingende omstændigheder, ”force majeure”, at begrænse eller nægte adgang til eller evakuere stedet. For at lette en eventuel evakuering af hotellet, bedes gæster, der har særlige behov gøre opmærksom herpå, når de checker ind.

2.5. Tyveri og skade på gæsternes ejendele: Euro Disney Associés S.C:A. er ikke ansvarlig for tyveri, tab eller hærværk på personlige ejendele på hotellet. Vi anbefaler at benytte de pengeskabe, der er til rådighed på værelserne og i receptionen, at låse døre og lukke vinduer, når værelses forlades og ikke efter værdigenstande i værelserne.

2.6. Rygeforbud: Indendørs og lukkede eller overdækkede udendørs områder på hotellet, herunder værelserne er ikke-ryger områder. Denne regel gælder også for elektroniske cigaretter.

2.7. Beskyttelse af de grønne områder: Af hensyn til sikkerheden for alle, må der ikke tændes bål andre steder end på grillerne i Disneys Davy Crockett Ranch.

2.8. Støj: For at sikre ro for alle henstiller vi til at al støj, der kan være til usædvanlig gene for naboer såvel om dagen som om natten, begrænses.

2.9. Områder og materialer til service og teknik: Disse er forbeholdt hotellets medarbejdere. Du bedes derfor ikke åbne døre, låger, elskabe eller andet med skiltning herom.

2.10. Videoovervågning: Området er under Euro Disney Associés S.C.A.'s videoovervågning. Den er anbragt for at sikre gæsternes og deres ejendeles sikkerhed. Euro Disney Associés S.C.A. har det fulde ansvar for driften af systemet ifølge de gældende lovmæssige vedtægter.

Artikel L 251-1 og følgende i Lov om sikkerhed. Dekret 2006-929 af den 28. Juli 2006. For at få information og adgang til billederne, bedes du kontakte sikkerhedschefen i afdelingen SURETE PREVENTION & SECOURS Telefon : +33.1 64 74 40 00.

2.11. Bortkomne/glemte sager : Euro Disney Associés S.C.A. forbeholder sig af sikkerhedsgrunde ret til at håndtere bortkomne/glemte sager i samarbejde med de hertil beføjede myndigheder på den mest hensigtsmæssig måde.
3. TILGÆNGELIGHED OG REGLER GÆLDENDE FOR SÆRLIGE SERVICEYDELSER
Visse serviceydelser, restauranter, butikker, svimming pools er sæsonbestemte eller kan være lukkede på grund af renovering, dårlige vejrforhold eller utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Gæsterne er vidende om, at lukninger kan finde sted uden varsel.

Husorden og almindelige betingelser for anvendelse specifikt for visse aktiviteter eller serviceydelser, blandt andet swimming pool, fitnessrum, brug af Wi-Fi kan være gældende. Du bedes søge information herom på stedet.
4. FORBUD MOD UAUTORISERET HANDEL
4.1. Gadehandel og uddeling af reklamer: Det er strengt forbudt for trejdemand at sælge varer og/eller serviceydelser på hotellets område, ligesom det er strengt forbudt for gæsterne at tigge, uddele pjecer, foldere og andre tryksager eller skilte.

4.2. Fotografering, optagelser og kopier: Alle optagelser - video, lyd eller fotografier - må kun tages til privat brug af hotellets gæster og må ikke bruges i handelsøjemed uden forudgående skriftlig, udtrykkelig tilladelse fra Euro Disney Associés S.C.A.
Dette ordensreglement kan blive ændret og kan læses på hjemmesiden http://www.disneylandparis.dk/ og ved indgang til hotellerne.

Du bør også læse de særlige ordensregler for henholdsvis Disneyland Park og Walt Disney Studios Park og Disney Village.