Parkregler

Velkommen til Disney Parkerne i Disneyland® Paris.
Af sikkerhedsmæssige grunde og for at sikre dig et behageligt ophold beder vi dig overholde følgende regler:
1. ADGANG TIL PARKERNE
1.1. Adgangskontrol : Euro Disney Associés S.C.A. forbeholder sig, af sikkerhedsmæssige grunde, ret til at gennemse tøj, jakker og dine personlige ejendele ved indgangen til og i Parkerne enten visuelt eller med specialudstyr. Hvis du nægter at lade dine ejendele gennemse, forbeholder Euro Disney Associés S.C.A sig retten til at forbyde dig adgang til Parkerne.

Du bedes bemærke, at det er forbudt at medbringe følgende i Parkerne :

- Farlige illegale stoffer, alkoholholdige drikkevarer, glasflasker, farlige genstande, (blandt andet alle slags angrebs- og forsvarsvåben), der kan bringe parkens gæster i fare. Dette gælder også for genstande eller legetøj, der ligner skydevåben (eks. Laserpistoler,  vandpistoler, ....).
- Genstande, der kan forstyrre gæsternes fred (vuvuzelaer, megafoner, horn m.m.).
- Håndholdt kamera/mobiltelefon udvidelse poler, som for eksempel selfie sticks.
- Rekreative genstande såsom droner og andet fjern- eller radiostyret legetøj.
- Alle genstande, som Euro Disney Associés S.C.A. anser for uegnede eller forstyrrende.

1.2. Pladskrævende genstande : Det er forbudt at medbringe store, pladskrævende genstande i Parkerne. Dette gælder især tasker og kufferter, der overskrider et omfang på 55 cm x 40 cm x 25 cm, inklusive udvendige lommer, hjul og håndtag. Vi anbefaler, at du undlader at medbringe sådanne genstande eller, at du, om nødvendigt, bruger de dertil indrettede bagageopbevaringssteder uden for Parkerne. Ud over de dertil indrettede bagageopbevaringssteder, er de ansatte i Euros Disney Associés S.C.A. i Parkerne ikke bemyndigede til at opbevare din bagage.
Klapvogne og små trækvogne, der er mindre end 92 cm x 132 cm er tilladte.
Adgang til visse forlystelser kan dog forbydes, selvom de pågældende genstande er i overensstemmelse med det foreliggende ordensreglement. Eksempelvis er brugen af klapvogne og små trækvogne tilladt, men kan ikke medbringes i forlystelserne.

1.3. Køretøjer : Af sikkerhedsgrunde kan du udelukkende få adgang til Parkerne på rulleskøjter, cykel, løbehjul eller anden form for køretøj med eller uden motor mod forevisning af en lægeerklæring.

1.4. Påklædning : Passende påklædning er krævet på alle tider, ligesom det er nødvendigt med passende fodtøj. Det er ikke tilladt at gå barfodet.
Vi forbeholder os ligeledes ret til, efter eget skøn og til enhver tid, at forbyde enhver person adgang til eller udvise personen fra Parkerne, hvis denne er påklædt, sminket eller tatoveret således, at det kan støde de yngste og familier, hvis Euro Disney Associés S.C.A. på anden måde anser personens fremtoning for upassende, eller hvis personen generer andre gæster eller forårsager forvirring ved at give sig ud for udklædte figurer. Al påklædning, der slæber hen af jorden, er forbudt.  Det samme gælder for rekvisitter, der anses for at kunne påvirke sikkerheden i vores forlystelser (kapper, kæppe, ...).
Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt at bruge klæder der dækker hele ansigtet, undtagen af medicinske årsager. Brug af kostumer og masker er ikke tilladt for besøgende på 12 år og derover (undtagen af medicinske årsager). Anbruges de til børn under denne alder, skal maskerne tillade et frit perifert synsfelt på alle tider og barnets øjne skal kunne ses i helhed.

I tilfælde af overtrædelse af disse påklædningskrav kan adgang til Parkerne forbydes.


Ved specielle private begivenheder kan særlige regler træde i kraft. Du kan få flere oplysninger herom i det materiale, der bliver lavet i den forbindelse.

1.5. Mindreårige : Børn under 12 år skal ledsages af en forælder eller en anden voksen for at kunne købe adgangsbillet og få adgang til Parkerne. De skal være under konstant opsyn.
Euro Disney Associés S.C.A. forbeholder sig skønsmæssigt ret til at forbyde børn under 7 år adgang til forlystelserne, hvis de ikke er ledsaget af en voksen. Derfor bliver børn uden ledsager kontroleret m.h.t størrelse og alder ved indgangen til forlystelserne.
Visse forlystelser, shows og begivenheder kan skræmme de mindste og er derfor uegnede eller forbudte for børn under 1 år (spørg de ansatte om den gældende liste).
Børn under 18 år er under forældrenes eller anden voksen persons ansvar. Sidstnævnte er derfor ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af den mindreårige.

1.6. Dyr : Kun føredyr kan få adgang til Parkerne. De skal holdes i snor, er under ejerens ansvar, og deres adgang er forbeholdt visse forlystelser (jævnfør vores tilgængelighedsguide).
Det er forbudt at fodre fugle og andre vilde dyr, som du måske møder.

1.7. Adgangskortenes gyldighed : Du er forpligtet til at kontrollere og respektere dit adgangskorts gyldighed.

1.8. Udgang og fornyet adgang : Hvis du forlader den ene eller den anden Park og ønsker at komme tilbage senere samme dag, bør du henvende dig til en af de ansatte ved udgangen for at sikre dig, at du kan komme ind igen (adgangskort, stempel, ...).

2. SIKKERHEDS- OG HYGIEJNEFORANSTALTNINGER
2.1. Publikums adfærd : Tyveri, angreb på lov og orden, mundtlige og fysiske overgreb, krænkende bemærkninger, snyderi, svindel, fuldskab, dårlig opførsel, ondskabsfuldhed, mangel på respekt af sikkerhedsforanstaltningerne og ordensreglementet, racisme o.s.v. kan føre til, at Euro Disney Associés S.C.A. må gribe ind og tage de fornødne forholdsregler ved enten at tilkalde politi, lægge sag an eller vise den pågældende gæst ud af Parkerne uden tilbagebetaling af adgangsbilletten eller anden form for erstatning.
Af sikkerhedsmæssige grunde er det forbudt at færdes ubetænksomt (for eks. Løbe hensynsløst).
Du bedes holde stedet rent og tage hensyn til de anlæg, der er indrettet til gæsternes adspredelse og velvære. Fælles spisning, der kræver særlig logistik (køletaske, bord, omfangsrig indpakning), er forbudt i Parkerne. Mellem parkeringspladsen og indgangene til Parkerne findes et område beregnet til picnic.
Af hensyn til alles velvære og af sikkerhedsmæssige årsager er det forbudt at drikke, spise, fotografere med blitz og filme med belysning både i forlystelserne, og når du står i kø.

2.2. Evakuering af Parkerne : Bestyrelsen forbeholder sig ret til, af sikkerhedsmæssige grunde eller på grund af tvingende omstændigheder, at begrænse eller nægte adgang til Parkerne eller evakuere den ene eller den anden Park, hvis besøgstallet er for højt.

2.3. Tyveri og hærværk : Euro Disney Associés S.C:A. er ikke ansvarlig for tyveri, tab eller hærværk på personlige ejendele i Parkerne. Bagageopbevaringssteder står til rådighed ved indgangen til hver af Parkerne.

2.4. Adfærd : Euro Disney Associés S.C.A. forbeholder sig desuden skønsmæssigt ret til at forbyde enhver person adgang, hvis opførsel er til fare for sin egen, de andre gæsters, forlystelsernes eller teatrenes sikkerhed.

2.5. Rygeforbud : Forlystelsesparkernes tildækkede og ikke tildækkede områder er ikke ryger. Nogle udendørs områder er blevet specielt anlagt med hensyn til vores rygende gæster. Denne regel gælder også for elektroniske cigaretter.

2.6. Videoovervågning : Området er under Euro Disney Associés S.C.A.'s videoovervågning. Denne videoovervågning er anbragt for at sikre gæsternes og deres ejendeles sikkerhed. Euro Disney Associés S.C.A. har det fulde ansvar for driften af systemet ifølge de gældende lovmæssige vedtægter.
Artikel L 251-1 og følgende i Homeland Security Code. Dekret 2006-929 af d. 28 juli 2006.
For at få information og adgang til billederne, bedes du kontakte sikkerhed direktør,
Telefon : +33.1 64 74 40 00.

2.7. Mistede/efterladte genstande : Euro Disney Associés S.C.A. forbeholder sig ret til at håndtere mistede/efterladte genstande i samarbejde med de hertil beføjede myndigheder på den mest hensigtsmæssig måde.
3. ADGANG TIL FORLYSTELSER, SHOWS, RESTAURANTER BUTIKKER OG ANDRE ANLÆG
3.1. Gæsternes forpligtelser : Af hensyn til sikkerheden er adgangen til visse forlystelser betinget af, at du er i god fysisk form og ved godt helbred, at du ikke lider af forhøjet blodtryk, hjerte-, ryg- eller nakkeproblemer, køresyge eller andre helbredsproblemer eller handikap, der kan blive forværret af forlystelsen.
Alle gæster er forpligtigede til at tjekke deres helbredstilstand, inden de besøger Parkerne og informere sig om advarsler, adgangsbetingelser og sikkerhedsregler i brochurerne, på vores hjemmeside, på opslag ved forlystelsernes indgang, i de forskellige guider eller ved henvendelse til Parkernes ansatte.
Adgangsbetingelserne til vores forlystelser, der er udarbejdet af sundheds- og sikkerhedsmæssige grunde, er ikke diskriminerende.

3.2. Fysiske begrænsninger : Visse forlystelser er underlagt fysiske begrænsninger. Ligeledes kan udformningen af sæder og sikkerhedssystemer på forlystelserne begrænse adgangen for gæster med visse kropsformer og størrelser. Du skal kunne holde overkroppen oprejst i en passende stilling i forlystelsernes køretøjer.

3.3. Adgang for gravide og handikappede gæster : Gravide, midlertidigt og permanent handikappede og enhver gæst med fortrinsret i køer bedes informere sig om risici, betingelser, begrænsninger og formaliteter angående adgang til vores forlystelser, på de dertil indrettede steder (City Hall i Disneyland® Parken, Studio Services i Walt Disney Studios® Parken) eller på vores hjemmeside inden ankomsten.

3.4. Lysfølsomme gæster : Brugen af lyseffekter med stroboskoplys i visse forlystelser og shows kan påvirke lysfølsomme gæster og bør derfor undgås.

3.5. Lukketid og forsinkelser : Visse shows, forlystelser, parader, restauranter, butikker og anlæg er sæsonbestemte eller kan være lukkede på grund af renovering, dårlige vejrforhold eller utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Lukninger kan finde sted uden varsel.
4. FORBUD MOD UAUTORISERET HANDEL

4.1. Gadehandel og uddeling af pjecer : Det er strengt forbudt for gæsterne at sælge varer og/eller serviceydelser inden for Parkens rammer, ligesom det er strengt forbudt at uddele pjecer, foldere og andre tryksager eller skilte. Det er ligeledes forbudt at videresælge adgangskort til Parkerne.

4.2. Fotografering, optalgelser og kopi : Alle optagelser; video, lyd eller fotografier må kun tages til privat brug af gæsterne i Parkerne og må ikke bruges i handelsøjemed uden forudgående skriftlig udtrykkelig tilladelse fra Euro Disney Associés S.C.A.

Ovenstående ordensreglement findes på vores hjemmeside  www.disneylandparis.com eller kan fås ved henvendelse til vores receptionister.